БИБЛИОТЕКА

Библиотека Музеја примењене уметности има око 20.000 књига и 960 наслова домаће и иностране периодике. Корисницима су на располагању абецедни, ауторски и предметни каталог, као и читаоница. Библиотечка грађа обухвата монографске и серијске публикације из свих области примењене уметности и сродних грана, те публикације из теорије примењених уметности.

Библиотека је отворена за чланове уторком, средом и четвртком од 10 до 15 часова. Коришћење библиотеке је бесплатно.

Библиотеку воде мр Андријана Ристић, виши библиотекар и Маријана Петровић, самостални књижничар.

Библиотека

Музеј примењене уметности

Библиотека

Музеј примењене уметности

Издавачка делатност

Од оснивања 1950. године, Музеј примењене уметности има сопствену издавачку делатност, која обухвата преко 400 издања сврстаних у различите категорије. Најзначајније су:

  • водичи
  • каталози свих изложби у Музеју
  • Зборник Музеја примењене уметности
  • Историја примењене уметности код Срба I

Највећи део издавачке делатности представља текућа продукција која прати све изложбе којима је Музеј био организатор и суорганизатор. Посебна и тематска издања публикују и представљају дела и ауторе из области примењене уметности, као и теме које су у одређеном периоду утицале на културну и уметничку климу у нашој средини. На исти начин, Музеј је преузимао улогу суиздавача и издавача кад је реч о страним делима и ауторима. Посебно значајна издања интегрално се преводе и издају двојезично или вишејезично. Издавачку делатност воде редакција и уређивачки одбор.

Од 2002. године, Музеј примењене уметности издаје репринте значајних публикација, као што су Алманах Немогуће , из 1930. године, и три броја часописа Надреализам данас и овде , из 1931. и 1932. године.

Издања Музеја примењене уметности намењена су како стручним круговима тако и широј читалачкој публици, и могу се за сада купити у Музеју примењене уметности и у књижари “Плато”, по веома повољним ценама.

Дигитална библиотека

Дигитална библиотека обухвата организовану колекцију каталога и чланака објављених у Музеју примењене уемтности пре 2000. године.

Корисници имају приступ комплетним текстовима (скениране публикације у PDF формату) с могућношћу преузимања у едукативне и некомерцијалне сврхе.

https://digbibliotekampu.locloudhosting.net/