BIBLIOTEKA

Biblioteka Muzeja primenjene umetnosti ima oko 20.000 knjiga i 960 naslova domaće i inostrane periodike. Korisnicima su na raspolaganju abecedni, autorski i predmetni katalog, kao i čitaonica. Bibliotečka građa obuhvata monografske i serijske publikacije iz svih oblasti primenjene umetnosti i srodnih grana, te publikacije iz teorije primenjenih umetnosti.

Biblioteka je otvorena za članove utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 15 časova. Korišćenje biblioteke je besplatno.

Biblioteku vode mr Andrijana Ristić, viši bibliotekar i Marijana Petrović, samostalni knjižničar.

Biblioteka

Muzej primenjene umetnosti

Biblioteka

Muzej primenjene umetnosti

Izdavačka delatnost

Od osnivanja 1950. godine, Muzej primenjene umetnosti ima sopstvenu izdavačku delatnost, koja obuhvata preko 400 izdanja svrstanih u različite kategorije. Najznačajnije su:

  • vodiči
  • katalozi svih izložbi u Muzeju
  • Zbornik Muzeja primenjene umetnosti
  • Istorija primenjene umetnosti kod Srba I

Najveći deo izdavačke delatnosti predstavlja tekuća produkcija koja prati sve izložbe kojima je Muzej bio organizator i suorganizator. Posebna i tematska izdanja publikuju i predstavljaju dela i autore iz oblasti primenjene umetnosti, kao i teme koje su u određenom periodu uticale na kulturnu i umetničku klimu u našoj sredini. Na isti način, Muzej je preuzimao ulogu suizdavača i izdavača kad je reč o stranim delima i autorima. Posebno značajna izdanja integralno se prevode i izdaju dvojezično ili višejezično. Izdavačku delatnost vode redakcija i uređivački odbor.

Od 2002. godine, Muzej primenjene umetnosti izdaje reprinte značajnih publikacija, kao što su Almanah Nemoguće , iz 1930. godine, i tri broja časopisa Nadrealizam danas i ovde , iz 1931. i 1932. godine.

Izdanja Muzeja primenjene umetnosti namenjena su kako stručnim krugovima tako i široj čitalačkoj publici, i mogu se za sada kupiti u Muzeju primenjene umetnosti i u knjižari “Plato”, po veoma povoljnim cenama.

Digitalna biblioteka

Digitalna biblioteka obuhvata organizovanu kolekciju kataloga i članaka objavljenih u Muzeju primenjene uemtnosti pre 2000. godine.

Korisnici imaju pristup kompletnim tekstovima (skenirane publikacije u PDF formatu) s mogućnošću preuzimanja u edukativne i nekomercijalne svrhe.

https://digbibliotekampu.locloudhosting.net/