DEČJI OKTOBARSKI SALON

Iddeja Muzeja primenjene umetnosti o organizovanju izložbe dečjih radova iz oblasti primenjene umetnosti prihvaćena je na Savetovanju održanom 5. juna 1964. godine, na kome su učestvovali nastavnici osnovnih škola koji predaju likovno vaspitanje i istoriju, na temu mogućnosti saradnje muzeja i škola. Izložba se datumom vezuje za dan oslobođenja Beograda, 20. oktobra i dobija naziv Dečji oktobarski salon primenjene umetnosti.

Dečji oktobarski salon trebalo je da afirmiše rezultate novoustanovljenih oblika nastave i omogući prodor savremenih iskustava i njihovo prihvatanje i proveravanje u školskoj praksi. Drugi motiv za osnivanje Salona bio je privlačenje mlade publike, koja bi stasavala u ozbiljnu muzejsku publiku.

Tako je Dečji oktobarski salon primenjene umetnosti postao tradicionalna manifestacija muzeja, koja neguje dečju primenjenu umetnost i koja utiče na brojne generacije dece, već više od četiri decenije, kako bi preko izložbi i kreativnih programa ostvarila živ susret sa umetnošću.

Prema rečima Angeline Folgić Korjak, koja je vodila Dečji oktobarski salon, od 1995. godine povećao se broj učesnika, a izložba je dobila na kvalitetu, prezentacije i grafičkoj opremi kataloga.

Izbor radova

Figura bika

FNRJ, Srbija, Beograd, 1959. godina

Figura majke sa detetom

SFRJ, Srbija, Beograd, 1963. godina

Dekorativni pano, helikopter

SFRJ, Srbija, Beograd, 1976. godina

Za čika Jovu

SFRJ, Srbija, Beograd, 1983. godina

Tata se brije

SRJ, Beograd, 1988. godina