Bifon servis: Sevr porcelan iz Belog dvora

Bifon servis: Sevr porcelan iz Belog dvora

Promocija publikacije Biljane Crvenković

14. mart 2018.

Sreda, 14. mart 2018. u 18 časova, Galerija „Anastas“ MPU

Učesnici: mr Ljiljana Miletić Abramović, direktor muzeja; dr Jelena Todorović, profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu; Biljana Crvenković, kustos muzejske zbirke keramike, stakla i porcelana

Muzej primenjene umetnosti, u skladu sa svojom vokacijom, kao centralna nacionalna institucija zaštite kulturnih dobara iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna, dugi niz godina radi na zaštiti, ne samo kulturnih dobara iz svojih zbirki, već i iz svih drugih muzejskih kolekcija i zbirki primenjene umetnosti i dizajna na teritoriji Republike Srbije. U tom cilju, kustosi Muzeja bave se stručnim istraživanjima dela primenjene umetnosti iz jedinstvene državne zbirke Republike Srbije u okviru spomenika kulture Dvorski kompleks na Dedinju. Kao jedan od prvih rezultata tog istraživanja, Muzej je krajem 2017. objavio publikaciju Bifon Servis: Sevr porcelana iz Belog dvora, autorke Biljane Crvenković, višeg kustosa Muzeja primenjene umetnosti.

Ova publikacija, u formi tematskog kataloga, značajana je u istoriografskom, muzeološkom i kulturološkom smislu jer jedno dragoceno i retko dostupno kulturno dobro prvi put, i u punom sjaju, predstavlja javnosti. Reč je o remek-delu primenjene umetnosti – Španskom poklon servisu grofa od Artoa (comte d’Artois) iz 1782, poznatom i kao Bifon servis (Buffon service), koji je nastao u čuvenoj Kraljevskoj manufakturi porcelana u Sevru (Manufacture royale de porcelaine de Sèvres). Servis po svojim karakteristikama predstavlja prvorazredni primer francuske majstorske i umetničke virtuoznosti XVIII veka i raritet evropske primenjene umetnosti. Za umetničku kolekciju Dvorskog kompleksa Bifon servis je otkupljen 1935, i od tada pa do danas, ovaj jedinstveni porcelanski servis čini izložbeni segment protokolarnog prostora Belog dvora. Servis je nastao kao prvi u seriji od petnaest servisa od porcelana proizvedenih u Kraljevskoj manufakturi porcelana u Sevru, a koji su bili ilustrovani motivima ptica iz Prve ornitološke enciklopedije Histoire naturelle des oiseaux (1771–1786) najznačajnijeg francuskog prirodnjaka toga doba Žorž-Luja Leklera, grofa od Bifona (Comte de Buffon, 1707-1788).

Katalog je reprezentativnog formata i dizajna (grafički dizajn Dušan Tkačenko), na 185 strana dokumentovano je slikom i opisano u kataloškim jedinicama svih 140 delova servisa. Štampan je dvojezično na srpskom i engleskom jeziku. U uvodnom tekstu izložena je geneza i tipologija nastanka servisa od porcelana kao vrste predmeta primenjene umetnosti, karakteristične za doba prosvetiteljstva. Upravo Bifon servis amblematski nosi sve te tipične karakteristike visoko izraženih kulturno-umetničkih vrednosti i prepoznaje se danas kao univerzalno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Ne samo zbog skupocenog materijala, izražene virtuoznosti izrade i očaravajućeg izgleda, već i zbog toga što odslikava složene procese i okolnosti vremena u kome je nastao kao i okolnosti dugog istorijsko-umetničkog perioda svog trajanja. Prilikom rada na pripremi kataloga svi pojedinačni delovi servisa namenski su fotografisani (fotograf Veselin Milunović) i muzeološki obrađeni tako da je istovremeno stvorena i neohodna baza za proces digitalizacije ovog kulturnog dobra od izuzetnog značaja.

Muzej primenjene umetnosti pristupio je izradi i publikovnju ovog kataloga sa veoma svrhovitom namerom da se formira i upotpuni dokumentacija za pokretanje postupka za proglašenje porcelanskog servisa – Španskog poklon servisa grofa od Artoa za kulturno dobro od izuzetnog nacionalnog i kulturnog značaja. Smatramo da bi se na taj način u punoj meri doprinelo promociji i afirmaciji, u stručnoj i široj kulturnoj, domaćoj i inostranoj javnosti, mnogostrukog bogatstva kulturnog nasleđa Republike Srbije. Katalog je izdao Muzej primenjene umetnosti uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i uz kolegijalnu saradnju Fonda Kraljevski dvor.

Fotografije sa promocije

Autor fotografija: Veselin Milunović