Na prvi (p)ogled

Na prvi (p)ogled

Muzej primenjene umetnosti
Stalna postavka

Edukativne radionice povodom izložbe: Na prvi (p)ogled: Muzej primenjene umetnosti

Radionica 

Radionice za osobe sa posebnim potrebama

U skladu sa strategijom inkluzije i mogućnostima naše sredine, Muzej primenjene umetnosti povremeno organizuje radionice za osobe sa posebnim potrebama. Radionice ovog tipa se realizuju kroz dva segmenta. U prvom delu, polaznici se upoznaju sa muzejskom postavkom uz prigodno stručno vođenje, dok u drugom delu dobijaju priliku da se kroz praktičan rad i sami kreativno izraze.

Poslednja u nizu ovih radionica je održana 2. aprila 2015, a učesnici su bili korisnici klinike Dr Laza Lazarević. Na zadovoljstvo organizatora i učesnika, čitav događaj je protekao u dobroj atmosferi. Organizator i realizator programa je muzejski vodič Lea Zei.

 Radionica

“Od Emila Galea do malog umetnika – cvetić na vazi”

Radionice su osmišljene za decu predškolskog uzrasta i decu nižih razreda osnovne škole.

Na ovoj radionici deca i đaci se upoznaju sa eksponatima iz pet istorijskih odseka Muzeja primenjene umetnosti. Vodič edukator u dijaloškoj formi, interaktivnom metodom deci pruža osnovna saznanja o predmetima (u kom periodu su nastali i koja im je bila osnovna namena).

Kao inspiracija za praktičan rad radionice “Cvetić na vazi” izabrane su vaze Emila Galea, jednog od najznčajnijih stvaralaca koji je radio u staklu na prelazu iz XIX u XX vek. Vaze su izvedene u tehnikama kolaža, flomastera, korišćenjem sušenog presovanog bilja i dr.

Broj radionica i termini:
Održano je 11 radionica tokom meseci juna, septembra i oktobra.

Učesnici radionica:
Predškolske ustanove i OŠ “Vojvoda Mišić”.

Realizator programa:
Lea Zei, vodič, Odsek za edukaciju

Radionica

“Kroz moj pogled”

Ova radionica je namenjena učenicima viših razreda osnovne škole. Sastoji se od četrdesetominutnog vođenja i upoznavanja đaka sa kolekcijama Muzeja primenjene umetnosti, od strane muzejskog vodiča. Poseban akcenat se stavlja na pojedine predmete, poput posuda za sredinu stola (tacne, vaze i drugo) , uz objašnjenja od kojih vrsta materijala su sačinjene (staklo, srebro, porcelan) i kakav su značaj imale za kulturu življenja u prošlosti.

Drugi deo radionice se odnosi na praktično izvođenje i oblikovanje posuda inspirisanih eksponatima sa izložbe. U praktičnom radu koriste se različite tehnike: kombinovana, tekstil, flomaster, tuš, vodene boje, školjke, masa za modelovanje i druge.

Datum održavanja radionica:
07. 10. 2014. godine
08. 10. 2014. godine

Učesnici radionica: od V do VIII razreda:
OŠ “Ljuba Nenadović” iz Beograda.

Realizator programa:
Lea Zei, vodič, Odsek za edukaciju

MOLIMO SVE ZAINTERESOVANE PEDAGOGE DA PRIJAVE SVOJE GRUPE

Kontakt:Lea Zei, vodič:063 83 85 623
Email: lea.zei@mpu.rs