Salon savremene primenjene umetnosti

Salon savremene primenjene umetnosti osnovan je 1970. godine sa ciljem da izložbe savremenih primenjenih umetnika uvede u redovni godišnji izlagački kalendar muzeja. Tako Muzej primenjene umetnosti postaje najprestižniji galerijski prostor u našoj zemlji za predstavljanje umetnika različitih generacija i pristupa primenjenoj umetnosti i dizajnu.

Saloni se organizuju po principu konkursa ili po pozivu i to najmanje dva u toku jedne godine, prolećni i jesenji.

Salon MPU ima Savet Salona koji ima zadatak da pravi odabir umetnika koji će izlagati u Muzeju.

Stalne članove Saveta čine direktor MPU i kustosi iz Zbirke savremene primenjene umetnosti. To su Biljana Jotić, v.d. direktora MPU, mr Bojana Popović, muzejska savetnica,  Jelena Popović, viša kustoskinja, Slobodan Jovanović, viši kustos.

Spoljnje članove Saveta Salona u periodu od 2021-2022 čine:

Svetlana Jovičić,  istoričarka umetnosti, član sekcije za kritiku i teoriju umetnosti ULUPUDS-a,  Marija Radoš kustoskinja i saradnica Remont-nezavisne umetničke asocijacije i  dr Ana Ereš naučna saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

Za sve potrebne iformacije kontaktirajte  Jelenu Popović, predsednicu Saveta Salona:
jelena.popovic@mpu.rs
telefon 011/ 2626494