БИБЛИОТЕКА

Библиотека Музеја примењене уметности формирана је истовремено с оснивањем Музеја 1950. Специјализовани библиотечки фонд чини 900 наслова домаће и иностране периодике и 20.000 књига, а формиран је поклонима, куповином и разменом издања Музеја примењене уметности са сродним установама у земљи и иностранству. Посебно место у фонду заузимају поклон-библиотеке Верене Хан и Бојане Радојковић, историчара уметности и некадашњих кустоса Музеја. Поред електронског каталога, библиотека поседује ауторски, унакрсни и предметни каталог у лисном облику. Дигитална библиотека Музеја примењене уметности, покренута 2016, чини доступним музејска издања старија од 2000. Издавачка делатност музеја је уско повезана с радом библиотеке. Библиотека је отворена за рад с публиком.

Библиотеку води: Марина Ракић, историчарка уметности и библиотекарка