Тријенале у Милану

Тријенале у Милану/Миланско тријенале још од 1923. године представља једну од водећих институција културе у свету, преносећи комплексност савременог света кроз различите уметничке облике: дизајн, архитектуру, визуелне, сценске и извођачке уметности. Основни циљ Тријенала је проналажење проширених и иновативних начина размишљања, спајајући искуства различитих култура и језика.

Тријенале у Милану је институција у којој се уметност, дизајн, креативност и технологија, традиција и иновативност сусрећу и спајају. Место на коме изложбе, сусрети, конференције и перформанси подстичу јавну дебату и размишљање о кључним проблемима нашег друштва.

1. РАСПИСИВАЧ КОНКУРСА
У име Министарства културе и информисања Републике Србије, Музеј примењене уметности у Београду (у даљем тексту Реализатор) расписује отворени конкурс за

Међународну изложбу ХХIII Triennale Milano International Exhibition: „Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries“.

Linkovi:
Press: